MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Phát Triển Cùng Thanh An

Môi trường làm việc đa
quốc gia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Bản sắc văn hóa
riêng biệt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Phát huy năng lực,
nuôi dưỡng nhân tài

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Chế độ lương bổng và
đãi ngộ thỏa đáng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Vị Trí Tuyển Dụng

STT VACANCIES WORK DESCRIPTION QUANTITY WORKPLACE APPLY
01 Tuyển dụng nhân viên giao hàng 2 người View details
02 Vị trí giám sát bán hàng khu vực Hà Nội View details
03 Tuyển dụng tháng 8 năm 2014 View details
04 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG View details 01 Lô 01-06 cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia lâm, Hà Nội 31/01/2024
05 Nhân viên kinh doanh kênh trường học và khu công nghiệp View details 02 TP. HCM, Hà Nội 17/12/2022
06 Giám sát bán hàng khu vực Hà Nội View details 02 TP. HCM, Hà Nội 17/12/2022
07 Giám sát bán hàng - Khu vực Hà Nội View details 02 TP. HCM, Hà Nội 17/12/2022
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Thư ViệnHình Ảnh