Vị trí giám sát bán hàng khu vực Hà Nội

GỬI HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Gửi hồ sơ ứng tuyển qua email:
nhansu@thanhanfood.com.vn

Hoặc liên hệ phòng nhân sự:
0903.480.115

Application form

    Recruiting profiles

    Please fill in your details