Vị trí giám sát bán hàng khu vực Hà Nội

GỬI HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Gửi hồ sơ ứng tuyển qua email:
Tuyendung@thanhancereal.com

Hoặc liên hệ phòng nhân sự:
02436570666

    Nộp hồ sơ ứng tuyển

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn