MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Phát Triển Cùng Thanh An

Môi trường làm việc đa
quốc gia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Bản sắc văn hóa
riêng biệt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Phát huy năng lực,
nuôi dưỡng nhân tài

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Chế độ lương bổng và
đãi ngộ thỏa đáng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Vị Trí Tuyển Dụng

STT 职位空缺 招募 数量 工作场所 申请
01 tuyển dụng demo 申请 02 TP. HCM, Hà Nội 17/12/2022
02 Tuyển dụng nhân viên giao hàng 2 người 申请
03 Vị trí giám sát bán hàng khu vực Hà Nội 申请
04 Tuyển dụng tháng 8 năm 2014 申请
05 Sale Admin 申请 02 TP. HCM, Hà Nội 17/12/2022
06 Giám sát bán hàng khu vực Hà Nội 申请 02 TP. HCM, Hà Nội 17/12/2022
07 Nhân viên kinh doanh kênh trường học và khu công nghiệp 申请 02 TP. HCM, Hà Nội 17/12/2022
08 Giám sát bán hàng - Khu vực Hà Nội 申请 02 TP. HCM, Hà Nội 17/12/2022
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Thư ViệnHình Ảnh