Tuyển dụng nhân viên giao hàng 2 người

GỬI HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Gửi hồ sơ ứng tuyển qua email:
nhansu@thanhanfood.com.vn

Hoặc liên hệ phòng nhân sự:
0903.480.115

Mẫu đơn ứng tuyển

    Nộp hồ sơ ứng tuyển

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn