Tuyển dụng nhân viên giao hàng 2 người

Gửi hồ sơ ứng tuyển

Gửi hồ sơ ứng tuyển qua email:
nhansu@thanhanfood.com.vn

Hoặc liên hệ phòng nhân sự:
0903.480.115

    招聘概況

    請填寫您的資料