Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi


- Tầm nhìn: Trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và  sản xuất ngũ cốc tại thị trường Việt Nam và hướng đến thị trường thế giới.

- Sứ mệnh: Trở thành chuyên gia sức khỏe cộng đồng, nâng cao tầm vóc và giá trị Việt.

- Giá trị cốt lõi: Mang lại giá trị cộng đồng, lợi ích cho các cổ đông và người lao động và mang lại cơ hội cho đối tác.

GIẢI THƯỞNG CỦA THANH AN

Thương hiệu

Đang online: 8
Tổng lượt truy cập: 563828